Slik skriver du en god bokanmeldelse

Her er et forslag til hvordan en bokanmeldelse kan skrives (men gjør det gjerne annerledes! Skriv kortere for eksempel):

Handlingsreferat:
– Et kort sammendrag av handlingen (Ikke avslør for mye).
– Litt om de viktigste personene.

Din vurdering:
– Skriv HVA du synes er bra med boka.
– Skriv HVORFOR du synes det gjør den bra.
– Skriv eventuelt om det er noe du synes ikke er så bra.
– Du kan gjerne gi boka en karakter ved å klikke på stjernene under bokas tittel.

Legg inn en kommentar